Teknik Nyheter Världen

Döva svors in vid amerikanska HD

Chefsdomaren i USA:s högsta domstol, John Roberts. Arkivbild.
Chefsdomaren i USA:s högsta domstol, John Roberts. Arkivbild.

USA:s högsta domstol har inte gjort sig känd för att snabbt anamma ny teknologi. Men i en ovanlig ceremoni har användandet av både smarta telefoner och surfplattor tillåtits i rättssalen – för att svära in en grupp nya advokater som är döva eller har nedsatt hörsel.

Med hjälp av utrustningen kunde de tolv advokaterna ta del av vad som sades genom realtidstranskribering. Dessutom fanns teckenspråkstolkar på plats, och chefsdomare John Roberts hade övat in en teckenspråksfras som han använde när advokaterna godkändes.

– Den här ceremonin visar potentiella arbetsgivare att advokater med hörselnedsättning är precis lika kvalificerade (som andra advokater) och kan vara precis lika framgångsrika, säger Anat Maytal, chef för ett samfund för hörselskadade advokater.

För att få ta sig an fall i högsta domstolen måste en advokat vara med i HD:s särskilda advokatsamfund.

Läs också