Nyheter Världen

Danmarks asylpolitik "missförstådd"

Utrikesminister Kristian Jensen och utlännings- och integrationsminister Inger Støjberg var i EU-parlamentet för att försvara den skärpta asylpolitik som Danmark ska införa.
Utrikesminister Kristian Jensen och utlännings- och integrationsminister Inger Støjberg var i EU-parlamentet för att försvara den skärpta asylpolitik som Danmark ska införa.

Utrikesminister Kristian Jensen och utlännings- och integrationsminister Inger Støjberg sade att det finns missförstånd om Danmarks asylpolitik, när de på måndagen försökte förklara nya åtstramningar på området i EU-parlamentet.

De underströk att den rekordstora flyktingströmmen till Europa har satt stark press på Danmark.

Jensen sade att det behövs gemensamma lösningar för att ta sig an situationen men att de inte är lätta att finna.

Han framhöll Danmark som ett av de främsta länderna i världen att hjälpa flyktingar i närområdet och ett av de tio länder som tagit emot flest flyktingar inom EU.

Försvarade lagen

Støjberg försvarade de åtstramningar på asylområdet som folketinget ska rösta om på tisdagen. Hon betonade att förslagen har brett stöd. Förutom det högerliberala regeringspartiet Venstre stöds förslaget av Dansk folkeparti, Socialdemokraterne, Liberal alliance och De konservative.

Det mest omdiskuterade förslaget är att polisen ska beslagta flyktingars värdesaker och kontanter som överstiger 10 000 danska kronor för att bekosta deras uppehälle.

– En asylsökande som kommer till Danmark får hjälp och stöd. Men om den asylsökande har med sig tillräckligt mycket medel måste den asylsökande själv täcka utgifter för kost och logi, sade Støjberg.

Nationella lösningar

Det blir svårare att få permanent uppehållstillstånd i Danmark och det blir lättare att dra in dem. Bidragen till asylsökande skärs ned med tio procent.

Flera svenska EU-ledamöter var kritiska. Anna Maria Corazza Bildt (M) anklagade Danmark för att efterlysa gemensamma lösningar men samtidigt välja nationella lösningar.

Även Cecilia Wikström (L), Malin Björk (V) och Bodil Valero (MP) varnade för enskilda lösningar som kan få dominoeffekter.

– De nordiska länderna, även Sverige, urholkar reglerna för asylrätt, sade Malin Björk.