Teknik Nyheter Sverige

Datorn kan förutse relationen

"Det är inte dig det är fel på, det är jag som inte vet vad jag vill". "Du har ingen respekt för mina känslor". Visst kan vad man säger ge en hint om hur det är ställt med förhållandet, men hur man säger det spelar också väldigt stor roll.

I alla fall verkar ny forskning tyda på det, där man skapat ett datorprogram som genom att analysera hur par pratar med varandra kan förutse om förhållandet kommer bli bättre eller sämre. Det lyssnar bland annat efter detaljer som tonhöjd och intensiteten på rösten.

I 79 procent av fallen lyckades programmet pricka rätt om hur förhållandet skulle utvecklas. Det var ett bättre resultat än vad relationsexperter, som fått göra samma bedömningar, lyckades med.

Studien publiceras i Proceedings of Interspeech.