Utbildning Nyheter Sverige

Delade meningar om nya barngruppsråd

Nu inför Skolverket nya riktmärken för hur många barn förskolegrupper bör bestå av. Arkivbild.
Nu inför Skolverket nya riktmärken för hur många barn förskolegrupper bör bestå av. Arkivbild.

Förskolegrupperna ska bli mindre med hjälp av Skolverkets återinförda riktmärken över hur många barn varje grupp bör innehålla.Det tidigare rådet togs bort – eftersom det inte ansågs fungera. Åsikterna är delade om det kommer gå bättre nu.

Grupper för barn i åldrarna 1-3 år rekommenderas en storlek på sex till tolv barn. Mellan nio och 15 barn är rådet för grupper med 4–5-åringar. Så lyder Skolverkets nya riktmärken för hur många barn varje förskolegrupp bör innehålla. Men de är inte bindande, både fler eller färre barn kan vara lämpligt.

– Vi vill vara tydliga med att man inte kan förlita sig på att man har en god kvalitet bara för att man ligger inom de här spannen. Man måste göra enskilda bedömningar utifrån de förutsättningar som finns på förskolan, säger Ulrika Lundqvist, chef för enheten för förskola och grundskola på Skolverket.

Följdes inte

För lite drygt två år sedan tog myndigheten bort sitt gamla riktmärke om max 15 barn per förskolegrupp, eftersom det inte ansågs fungera som tänkt. Maxsiffran sågs snarare som ett golv. Men utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) är övertygad om att det kommer gå bättre nu.

– Dels var det så att när man tog bort de gamla riktmärkena under alliansregeringen, då blev de stora barngrupperna fler, så det fick dåliga konsekvenser. Dels kopplar vi nu det här till att kommunerna faktiskt får statligt stöd till att förverkliga dem.

Moderaterna däremot tror att deras förslag om ökade resurser till Skolinspektionen är vägen mot mindre förskolegrupper.

"Verkningslösa"

– De tidigare riktmärkena var verkningslösa då och jag tror inget annat än att de blir det nu också. Det behövs att Skolinspektion får muskler för att kunna gå in och påpeka när kvaliteten är för låg i relation till att de också har för stora barngrupper för att det här ska få någon effekt i verkligheten, säger moderaternas skolpolitiska talesperson Camilla Waltersson Grönvall.

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) är positiva till att Skolverket anger ett spann som inte är bindande.

– Men vi ser en utmaning i om det finns en förväntan att kommuner ska leva upp till det här överlag. Det kan bli svårt att hitta lokaler, det står inte personal och väntar och så kommer det många nyanlända som gör att det på vissa platser kan vara svårt, säger Roy Melchert på SKL.