Nyheter Sverige

Delat stöd i fråga om skoterleder

Stödet för avgiftsbelagda snöskoterleder varierar i landet. Arkivbild.
Stödet för avgiftsbelagda snöskoterleder varierar i landet. Arkivbild.

När antalet skoterförare blir fler ställs högre krav på underhåll av skoterleder. Men viljan att betala för att åka på statliga skoterleder varierar i landet, enligt en ny undersökning från Nationella Snöskoterrådet.

"Betalleder för snöskotrar förekommer nästan inte alls i Norrbotten, medan de numera är vanliga i Dalarna. De relativt positiva attityderna bland snöskoterförare i Dalarna beror sannolikt på att man har erfarenheter av väl fungerande betalleder", säger Per-Olov Wikberg, samordnare vid Nationella Snöskoterrådet, i ett pressmeddelande.

I Dalarna ställde sig sex av tio svarande positiva till att betala en avgift för att köra på statliga snöskoterleder. I Norrbotten var den siffran tre av tio.

I enkäten tillfrågades drygt 2 000 skoterförare från fjällänen Jämtland, Norrbotten, Västerbotten och Dalarna.