Nyheter Sverige

Delfiner strandade utanför Göteborg: ”Ett mysterium”

De strimmiga delfinerna strandade på Onsalahalvön söder om Göteborg i helgen och finns för tillfället att se på Göteborgs Naturhistoriska museum.
De strimmiga delfinerna strandade på Onsalahalvön söder om Göteborg i helgen och finns för tillfället att se på Göteborgs Naturhistoriska museum.

För första gången på 18 år har strimmiga delfiner påträffats i svenska vatten. Två exemplar, båda av allt att döma hannar, strandade i helgen på Onsalahalvön söder om Göteborg.

– Normalt ska de finnas i tropiska och tempererade vatten. Man kan verkligen fundera över hur de hamnat här i februari. Kanske följde de efter ett fiskstim och kom på avvägar, säger Anders Nilsson, biolog vid Göteborgs Naturhistoriska museum, till TT.

När Anders Nilsson kom till fyndplatsen var båda delfinerna döda. Hur de dött är fortfarande oklart.

– Det fanns varken nät- eller propellerskador på kropparna. Båda såg också ut att vara i gott hull. Det är lite av ett mysterium, säger Anders Nilsson.

Delfinerna fördes till Naturhistoriska i Göteborg men kommer sedan att skickas till Naturhistoriska Riksmuseet för undersökning i samarbete med Statens veterinärmedicinska anstalt.