Nöje

Den regionala kulturen tar strid

"Det skulle varit jag" spelas just nu på Västmanlands Teater i Västerås, en av landets länsteatrar som efterlyser höjt statligt stöd till den regionala kulturen. Pressbild.
"Det skulle varit jag" spelas just nu på Västmanlands Teater i Västerås, en av landets länsteatrar som efterlyser höjt statligt stöd till den regionala kulturen. Pressbild.

Landets länsteatrar efterlyser en 20-procentig höjning av de statliga anslagen till regional kultur via den så kallade samverkansmodellen. Tillsammans med Länsmuseernas samarbetsråd och Regional Musik i Sverige drar länsteatrarna nu igång en kampanj för att stärka den regionala kulturen.

De tre organisationerna menar att regeringen borde höja kulturbudgeten till sammanlagt 1 miljard kronor och att en fjärdel av den summan ska gå till just kultur ute i landet.

Teatrarna anser också att den regionala kulturen, precis som försvaret, är värd en årlig konferens, "Folk och kultur", samt en egen digital plattform.

Läs också