Utbildning Nyheter Sverige

"Det är svenskan som brister"

Henrik Ljungqvist, rektor på Ronnaskolan i Södertälje – en skola med 750 elever från förskola upp till nionde klass.
Henrik Ljungqvist, rektor på Ronnaskolan i Södertälje – en skola med 750 elever från förskola upp till nionde klass.

På Ronnaskolan i Södertälje var bara drygt hälften av eleverna behöriga till gymnasiet förra året.– Det är svenskan, det är där det brister, konstaterar skolans rektor Henrik Ljungqvist.

Precis som Skolverket konstaterar han att invandringen inte ligger bakom huvuddelen av de sjunkande resultaten i Pisa.

– De elever vi har är ganska välutbildade och kommer hit med höga kunskaper i matte och NO, till exempel. Och det är ju det vi mäter, säger han till TT.

Hälften kommer in

När det handlar om gymnasiebehörighet är det dock en annan femma. Förra året kom bara 51 procent av eleverna i skolans avgångsklasser in på gymnasiet.

– Det är många av våra elever som kommer sent – i sjuan, åttan eller nian. Då blir det oerhört svårt att klara ett svenskt betyg, säger Ljungqvist.

Han påpekar att många nyanlända, till skillnad mot en del av de som är födda och uppväxta här, samtidigt ofta kommer från studiemotiverade hem och har – generellt sett – bättre betyg.

– De vill bli jurister, läkare och ingenjörer, det är deras mål. Men vi är för dåliga på att möjliggöra det, vi behöver bli bättre på att satsa på språket.

Kvar ett extra år

En av lösningarna på Ronnaskolan är att erbjuda de mest motiverade eleverna ett tionde skolår. I en liten klass med sex utvalda elever går snart 18-åriga Chams Hanna, som valt att ge svenskan ett extra år.

– Man ångrar sig inte, det är nyttigt, säger hon och berättar att målet är naturvetenskapligt program.

– Sedan blir det universitet.

Svenskan ligger på grundskolenivå, medan andra ämnen kan undervisas på gymnasienivå, förklarar rektor Ljungqvist.

– Eleverna höjer sina betyg, och så får de svenskan och kommer in på ett program som de kanske inte kommit in på annars, säger han och fortsätter:

– Det handlar om tid. När det gäller svenskan så handlar det om tid.

0 0 #000000 0

Marcus Ericsson/TT
Henrik Ljungqvist, rektor på Ronnaskolan i Södertälje, vill satsa på svenskan. Det är ofta den som brister när eleverna inte kommer in på gymnasiet, menar han.