Teknik Nyheter Sverige

Det anglosaxiska arvet under lupp

Dagens engelsmän har bara en tredjedel anglosaxiskt påbrå. Den slutsatsen drar forskare efter att ha analyserat ett antal skelett, däribland dessa tre figurer som låg i en grav nära Cambridge.
Dagens engelsmän har bara en tredjedel anglosaxiskt påbrå. Den slutsatsen drar forskare efter att ha analyserat ett antal skelett, däribland dessa tre figurer som låg i en grav nära Cambridge.

Dagens engelsmän bär på ett tydligt genetiskt arv av de mytomspunna anglosaxarna – men bara till en knapp tredjedel.

Den slutsatsen drar forskare efter att ha analyserat arvsmassan från nio skelett, både från anglosaxiska gravar och gravar från den föregående romerska tidsperioden.

Det visar sig att invånare i östra England bär på ett i genomsnitt 30-procentigt genetiskt arv från de germanska stammar som invaderade de brittiska öarna, främst England, under 400- och 500-talen. Stammar som lade grunden till den anglosaxiska kulturen i dagens Storbritannien.

Forskningen visar också att både danskar och holländare bär på ett betydligt större anglosaxiskt arv än vad britterna själva har.