Nöje Film

DO utreder inte Ship to Gaza-film

Diskrimineringsombudsmannen (DO) kommer inte att utreda dokumentärfilmen "Även de döda har ett namn".

Judiska församlingen i Göteborg anmälde filmen till Skolinspektionen, som sedan lämnade över ärendet till DO. I sitt utlåtande skriver DO att man inte har tagit ställning till om visningar av filmen medför diskriminering, men att beslutet har fattats att inte gå vidare med ärendet.

Kulturförvaltningen i Göteborg har tidigare beslutat att "Även de döda har ett namn" ska visas för niondeklassare och gymnasieelever i undervisningssyfte. Judiska församlingen i Göteborg anser bland annat att "filmen innehåller inslag som kan tolkas antijudiskt".

Bo Harringers film följer den svenska barnläkaren Henry Ascher på Ship to Gaza när fartyget försöker avsegla från en grekisk hamn med förnödenheter till Gaza.