Nyheter Sverige

Dom om dubbelmord överklagas till HD

Två personer hittades döda i resterna av den nerbrunna stugan på Hökensås. Varken brand- eller dödsorsak gick att fastställa. Arkivbild.
Två personer hittades döda i resterna av den nerbrunna stugan på Hökensås. Varken brand- eller dödsorsak gick att fastställa. Arkivbild.

Zoran Radovanovic, som dömts för två dubbelmord på äldre par i samband med anlagda bränder, överklagar det ena fallet till Högsta domstolen.

Överklagan gäller branden och dubbelmordet på Hökensås norr om Jönköping. Där hittades kvarlevor från ett äldre par i resterna av en helt nerbrunnen sommarstuga förra våren. Polisens tekniker har varken kunnat fastställa brand- eller dödsorsak. Zoran Radovanovic och hans advokat Leif Silbersky anser att HD bör uppmärksamma just detta.

– Det finns inget likartat fall där någon dömts i Sverige, säger Silbersky till TT.

– Det är en principiell invändning, och därför hoppas jag att Högsta domstolen tar upp målet till prövning, tillägger Leif Silbersky.

Zoran Radovanovic har erkänt det andra dubbelmordet, i Norrahammar drygt två månader senare. Offren var i båda fall personer som han varit kapitalförvaltare åt. Enligt domarna i såväl tingsrätten som Göta hovrätt var båda dubbelmorden planerade och hade ekonomiska motiv. Radovanovic dömdes till livstids fängelse.

Den dömde medger att han besökte paret på Hökensås före branden, och blod från de mördade fanns på en kofot som hittades i hans ägo.