Nyheter Sverige

Dom om samisk rätt väcker nya frågor

I veckan vann Girjas sameby över staten i en historisk dom. Frågan är vilka följder den får för andra samebyar, och icke renskötande samer. Arkivbild.
I veckan vann Girjas sameby över staten i en historisk dom. Frågan är vilka följder den får för andra samebyar, och icke renskötande samer. Arkivbild.

Domen i veckan som gav Girjas sameby rätt att bestämma över jakt och fiske i ett stort fjällområde fick spridning över hela världen. Den väckte också en rad frågor om vilka följder domen får.

Nyheten om Gällivare tingsrätts dom, som gav samebyn rätt mot staten, fick spridning inte bara i Europa utan även i länder som Qatar, Namibia och Taiwan. Kanske för att den handlar om ett av världens ursprungsfolk och att de nordliga fjällområdena ses som exotiska. Men domen var också historisk.

– Det är första gången det finns en principiell viktig konflikt mellan samerna och staten – och samerna vinner, säger Eivind Torp, docent i juridik vid Mittuniversitetet och expert på samerättsliga frågor.

Allmänhetens intresse

Domen fick de närmast berörda att fälla glädjetårar.

– Den gav nog en känsla av upprättelse. Det kan man se mot bakgrund av hur staten förde målet. Det blev bittra reaktioner när statens ombud konsekvent använde ordet "lappar", och inte bara med hänvisning till historiska källor, säger Eivind Torp.

Domen ledde också till oroliga kommentarer från jägarrepresentanter som befarar att småviltjakten i området kommer att begränsas eller bli mycket dyrare om samebyn får ansvaret för jaktfrågor.

– När småviltjakten släpptes fri för andra än samerna 1993 var det ju för att tillgodose ett ökat jakt- och fiskeintresse hos allmänheten. Jag tror inte det finns någon grund för oro, men jägarna har sett staten som tjänare för allmänhetens intresse, och känner osäkerhet om samerna ska styra jakten, säger Eivind Torp.

Kontroversiellt

Men frågan är också kontroversiell bland samerna. Domen stärker rättigheterna för medlemmarna i den aktuella samebyn, och kanske i förlängningen – om domen står sig – medlemmar i andra samebyar. Men majoriteten samer är inte renskötare och saknar de rättigheter till jakt och fiske som ett medlemskap i en sameby ger.

– Vi kan konstatera att Jakt- och fiskesamerna är det största partiet i sametinget, och har som en av sina viktigaste punkter att alla samer ska ha rätt till jakt och fiske. Oavsett detta har den svenska riksdagen inte förmått modernisera lagstiftningen, och jag tror att domen gör det uppenbart att något måste göras. Det måste också innebära åtgärder i förhållande till icke renskötande samer, säger Eivind Torp.

Solum, Stian Lysberg
I veckan vann Girjas sameby över staten i en historisk dom. Kanske kommer den att leda till en förändrad lagstiftning. Arkivbild.
Gr tt, Vegard
I veckan vann Girjas sameby i Gällivare kommun över staten i en historisk dom. Domen, som refererades världen över, har väckt både glädje och oro. Arkivbild.