Teknik Nyheter Sverige

Domar för drograttfylleri granskas

I december förra året friade högsta domstolen två personer som dömts för drograttfylleri för att de haft så kallad THC-syra i blodet. Ett stort antal personer till kan ha lagförts felaktigt. Arkivbild.
I december förra året friade högsta domstolen två personer som dömts för drograttfylleri för att de haft så kallad THC-syra i blodet. Ett stort antal personer till kan ha lagförts felaktigt. Arkivbild.

Omkring 150 personer kan felaktigt ha lagförts för drograttfylleri.

Åklagarmyndigheten ska kolla upp ärenden där personer lagförts – genom dom, strafföreläggande eller beslut om åtalsunderlåtelse – för att ha kört rattfulla när de haft THC-syra i blodet. Åklagare ska sedan pröva om det finns skäl för resning eller klagan.

THC-syra är en nedbrytningsprodukt av det narkotikaklassade ämnet THC, den aktiva substansen i cannabis. För att kunna dömas till drograttfylleri krävs att det utretts att föraren hade narkotika i blodet vid själva körningen och då räcker inte en förekomst av THC-syra.

Det har upptäckts att formuleringarna i analysbesked från Rättsmedicinalverket felaktigt kunnat tolkas som att THC-syra ska tolkas som narkotika.

Åklagarmyndigheten har upptäckt åtminstone cirka 150 fall åren 2008–2013 där "lagföringen kan antas vara felaktig"