Nyheter Sverige

Domstol sekretesstämplade grundlagar

Scientologikyrkans lokaler i Sydney, Australien. Arkivbild.
Scientologikyrkans lokaler i Sydney, Australien. Arkivbild.

De svenska grundlagarna borde inte vara särskilt hemliga alls, men ändå har två av dem belagts med sekretess av två svenska domstolar.

Det hela verkar vara ett misstag som har med den så kallade scientologbibeln att göra, skriver GT.

En person som vill att scientologbibeln – som är sekretessbelagd av regeringen – ska kunna begäras ut som offentlig handling hade mejlat till Göteborgs tingsrätt. Som bilagor hade han bifogat två av grundlagarna: tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen.

När mannen sedan ville begära ut bilagorna nekade rätten honom det, i tron att bilagorna innehöll scientologimaterial. När mannen överklagade till kammarrätten i Göteborg gick den på tingsrättens linje.

Nu ska Justitieombudsmannen, JO, granska hur det kommer sig att tingsrätten och kammarrätten belagt grundlagarna med sekretess. Om fel har begåtts kan JO rikta kritik mot domstolarna.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset