Nyheter Världen Sverige

Dragkamp om Frankrikestöd fortsätter

Allan Widman (L), ordförande i försvarsutskottet.
Allan Widman (L), ordförande i försvarsutskottet.

Regeringen och oppositionen har ännu inte lyckats enas om hur stödet till Frankrike i kampen mot IS ska utformas.– För min del känns det inte omedelbart förestående med en överenskommelse, säger Allan Widman (L).

Efter ytterligare ett möte på UD på måndagen var beskedet i stort sett bara att samtalen ska fortsätta. Det som hittills har föreslagits från regeringen ligger för långt ifrån vad de borgerliga partierna vill se. Framför allt handlar det om att den militära substansen inte är tillräckligt tydlig.

Det pågår enligt Widman, ordförande i försvarsutskottet, en tydlig dragkamp mellan utrikesdepartementet, som betonar humanitära och politiska insatser, och försvarsdepartementet som vill ha en tydlig militär komponent i Sveriges insatser.

Inte tillräckligt

UD-källor förnekar dock detta. Departementen är ense om att det ska ingå en militär komponent i Sveriges stöd.

– Det finns bra delar i förslaget men det är inte tillräckligt med tanke på det allvarliga läge som är och att det handlar om Lissabonfördraget. Då måste det vara ett tydligare profilerat svar från Sveriges håll, säger KD:s försvarspolitiske talesman Mikael Oscarsson.

De borgerliga understryker att svaret på Frankrikes begäran också måste beröra den amerikanska begäran om hjälp.

Rimlig nivå

– Det finns en samordning mellan USA och Frankrike här, säger Centerns talesperson Kerstin Lundgren.

– Vi understryker hela tiden att detta blir nivåsättande. Vi använder nu 42:7 för första gången och då måste vi svara upp på ett sätt som vi tycker vore rimligt att andra svarade upp mot oss i händelse av kris eller krig. Det är därför det är viktigt att lägga det på en rimlig nivå, säger Moderaternas talesperson Hans Wallmark.

42:7 är den paragraf i Lissabonfördraget som Frankrike hänvisat till när man begärt militärt stöd från övriga EU-medlemmar.