Nyheter Världen

Drastisk minskning av flyktingström

De syriska flyktingarna på bilden anlände med båt till den grekiska ön Lesbos i september i fjol.
De syriska flyktingarna på bilden anlände med båt till den grekiska ön Lesbos i september i fjol.

Migrantströmmen till de grekiska öarna sjönk med 90 procent i april jämfört med föregående månad, enligt EU:s gränsmyndighet Frontex. Sammanlagt kom färre än 2 700 migranter och flyktingar i april – som en jämförelse kom minst lika många till den grekiska ön Lesbos dagligen när strömmen var som störst i fjol, skriver Frontex i ett pressmeddelande.

Den största andelen av dem som kom till Grekland i april är från Syrien. Därefter följer medborgare i Pakistan, Afghanistan och Irak.

Frontex förklarar nedgången med avtalet som nyligen slöts mellan EU och Turkiet som innebär att flyktingar skickas tillbaka till Turkiet, samt att Makedonien skärpt kontrollen vid gränsen mot Grekland.