Teknik Nyheter Sverige Sverige-topp

Dubbelt så många cancersjuka 2040

En tredjedel av all cancer kan förebyggas genom hälsosamma levnadsvanor. Arkivbild.
En tredjedel av all cancer kan förebyggas genom hälsosamma levnadsvanor. Arkivbild.

År 2040 kommer Sverige att ha dubbelt så många cancersjuka som i dag – mer än 630 000 personer.Allra snabbast ökar hudcancern. Det är dags att börja ta solråden på allvar.

– Vi bor inte i ett solrikt land, men vi åker till soliga platser, konstaterar onkologiprofessor Mef Nilbert, chef för Regionalt Cancercentrum Syd.

År 2040 kommer fler än 100 000 svenskar att få en cancerdiagnos, enligt en rapport från Cancerfonden, att jämföra med 65 000 år 2014. Det är skrämmande siffror, men samtidigt helt förväntade.

Dels växer befolkningen – 2040 väntas vi i Sverige vara 23 procent fler. Dels lever vi allt längre och med stigande ålder ökar cancerrisken.

– Man brukar tala om en silvertsunami. Men det är inte en tsunami, det är en förväntad tidvattenvåg, säger Mef Nilbert.

Solning och rökning

Livsstilen har också stor betydelse. Var tredje cancerfall skulle kunna undvikas om alla levde hälsosamt. Samhället borde underlätta genom kraftigare åtgärder mot exempelvis rökning och överdrivet solande, anser Cancerfonden.

Folkhälso- och sjukvårdsminister Gabriel Wikström (S) håller med:

– Vi har en tendens att inom hälso- och sjukvården lägga resurser när skadan redan uppkommit och lägger alldeles för lite resurser, kraft och engagemang tidigare i processen.

Utredningsförslag om fler rökfria miljöer, exponeringsförbud för tobaksvaror i butiker och tillståndsprövning för dem som ska sälja tobak hör till dem som regeringen inte tagit ställning till ännu, men som Gabriel Wikström lyfter fram som "intressanta".

"Förbudsminister"

Moderaternas socialpolitiska talesperson Cecilia Widegren avråder från förbudslinjen och kallar Wikström en "förbudsminister".

– Vi kan inte förbjuda allt som är livsfarligt. Det är inte morot nog. Vi måste motivera människor till förändrade beteenden.

Det handlar framför allt om att nå barn och unga via sociala medier, anser hon. Moderaterna efterlyser också att den nationella cancerstrategin uppdateras. Väntetiderna för vård måste kortas och bostadsorten ska inte avgöra hur snabb eller bra vård du får. Samtidigt behöver tillgången till specialister säkras.

Ett sådant arbete är redan igång, enligt Gabriel Wikström.

Fördubblade kostnader

Samhällskostnaderna för cancer väntas också nästan fördubblas till 2040, från dagens cirka 36 miljarder per år till närmare 68 miljarder kronor. Det handlar både om direkta och indirekta kostnader så som exempelvis vårdkostnader, kostnader för sjukskrivningar och minskade skatteintäkter.

Vården måste förbereda sig och viktigast är att satsa mer på forskning, anser Cancerfonden, inte minst för att resultat från spetsforskning snabbt ska kunna omsättas i förbättrade vårdmetoder.