Sport

"Dumt att stänga ute så många"

Thomas Fogdö. Arkivbild.
Thomas Fogdö. Arkivbild.

Sveriges idrottshallar har stora brister i tillgänglighet, visar en ny undersökning som Sifo gjort.– Det känns som man glömmer bort vem kunden är. Att stänga ute så pass många, det känns direkt dumt, säger Thomas Fogdö på Svenska parasportförbundet.

Undersökningen är gjord av TNS Sifo och frågorna har ställts till idrottsanläggningar och har även besvarats av ett 60-tal lokala parasportföreningar.

Enligt föreningarna finns ett stort behov av att öka tillgängligheten och 44 procent anger att de lyft frågan till ansvariga politiker i kommunen. Samtidigt svarar 60 procent av de tillfrågade idrottsanläggningarna att de inte planerar några förändringar.

Viktigt för folkhälsan

– Det mest uppseendeväckande är att det finns en insikt i att det är så pass dåligt som det är, men att de inte har någon plan att göra något åt det, säger Thomas Fogdö, styrelseledamot i Svenska parasportförbundet och före detta slalomåkare.

Vad betyder det att det ser ut så här?

– Vi pratar så mycket om folkhälsa och just när det kommer till vår kategori så är det en större utmaning, det måste vara högmotiverade utövare. Därför är utmaningen att få trösklarna att bli så låga som möjligt, där finns en enorm folkhälsovinst.

Få anläggningar har hiss

I undersökningen framkommer bland annat att bara en av fem av idrottshallarna har plattformshiss från mark till entréplan.

– Det är en del av det, men det är så mycket mer. Jag ser gärna att det blir fler hissar, men framför allt att man börjar med enklare saker. Ibland när man tittar på vilka som är i hallarna så tänker man kanske att behovet inte finns – men man borde lyfta blicken lite och se hur många som skulle kunna bli en del av våra idrottshallar.

Är det politikernas ansvar?

– Ja, det är ju där det börjar i alla fall. De har möjlighet att utöva påtryckningar och i de fastigheter som kommunen äger hade man kunnat göra jättemycket och visa hur det skulle kunna gå till.