Nyheter Världen

Efterlyser fler verktyg mot terror

Chefsåklagare för säkerhetsmål Tomas Lindstrand. Arkivbild.
Chefsåklagare för säkerhetsmål Tomas Lindstrand. Arkivbild.

Hemlig dataavlyssning och möjlighet att dela med sig av signalspaning till brottsutredare.Det föreslår tidigare chefsåklagaren Tomas Lindstrand för att rusta Sverige mot terrorhot.

– Man får ställa sig frågan hur mycket ett människoliv är värt. Det blir väldigt konstigt om man lägger någon sorts principhinder för något som man kan ha nytta av. Då har man en förklaringsbörda när det sker en terroristattack, säger Tomas Lindstrand, tidigare chef för den åklagarkammare som utreder terrorbrott.

Han tycker att ett av problemen med svensk terrorbekämpning är att alla potentiella åtgärder betraktas som integritetshämmande.

Hemlig dataavläsning

– På integritetens altare offras ingenting. Om jag var regeringen skulle jag tycka att det var obehagligt om jag inte sett till att de rättsvårdande myndigheterna har alla verktyg de rimligen behöver.

Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg delar inte åsikten som hon tycker är en alltför lättköpt förklaringsmodell.

– Det är lätt att vinna folks gillande genom att säga så, men man kan inte ställa ett människoliv mot integriteten på det viset. Integriteten är en absolut nödvändig förutsättning för att kunna utnyttja demokratins rättigheter. Har man inte integritet har man inte längre en demokrati, säger Ramberg.

Regeringen utreder ett förslag om att bland annat införa hemlig dataavläsning. Tomas Lindstrand välkomnar förslaget.

– Det är en nödvändig åtgärd. I dag används krypterade smartphones som inte ens Apple vill låsa upp för den amerikanska polisen och inga domstolsbeslut kan komma åt det.

Enligt Lindstrand ligger Sverige långt efter andra länder på det här området. Exempelvis Danmark har redan dataavläsning.

Signalspaning

Tomas Lindstrand anser även att regelverket för signalspaning bör ses över.

– Signalspaningen får inte delges dem som arbetar med en förundersökning. Sverige är nästan det enda landet i världen som har den begränsningen, säger Lindstrand.

– Jag har svårt att tro att det skulle påverka en icke-kriminell människa att ändra på det.

Anne Ramberg är övertygad om att åtgärder och hemliga tvångsmedel behövs. Men hon är väldigt kritisk till både hemlig dataavläsning och att använda signalspaning i förundersökningar om terroristbrott. Hon tror att risken är stor att det börjar användas även vid andra brottsutredningar.

– Jag har svårt att förstå att man ens kan överväga detta. Med signalspaning kan man följa och avläsa en människas liv fullständigt. Det är ett oerhört effektivt hjälpmedel, men det är inte bra att utvidga det till förundersökningar.

Hon tror att det är viktigt att en förändring till stor del behöver ske på ett samhälleligt plan.

– Det här handlar om ideologier som folk har. Det kan man inte bekämpa med vare sig tvångsmedel eller bomber, säger Ramberg.

Yvonne Åsell / SvD / TT
Anne Ramberg, generalsekreterare i Sveriges advokatsamfund. Arkivbild.