Nyheter Sverige Sverige-topp

Efterlyser insatser mot våldsbrott

Med rätt insatser skulle våldet kunna minska, skriver bland andra professorn i rättspsykiatri Henrik Anckarsäter på DN Debatt. Arkivbild.
Med rätt insatser skulle våldet kunna minska, skriver bland andra professorn i rättspsykiatri Henrik Anckarsäter på DN Debatt. Arkivbild.

En liten grupp personer, cirka en procent, står för majoriteten av alla våldsbrott i Sverige. Men med rätt satsningar skulle våldsbrotten bland återfallsförbrytare kunna minskas, skriver bland andra Henrik Anckarsäter, professor i rättspsykiatri vid Göteborgs universitet, på DN Debatt.

Författarna efterlyser minskade möjligheter till så kallad straffrabatt, då personer som begått flera brott får kortare påföljd än för samtliga sammanvägda brott.

Dessutom föreslår de införandet av jourdomstolar för unga brottslingar och för förbrytare som begår brott i samband med pågående ärenden, och att det i dessa fall ges möjlighet till övervakning med exempelvis elektronisk fotboja.

Andra viktiga metoder för att stävja våldsbrott är förebyggande behandlingsåtgärder, stödfunktioner i skolan för ungdomar med riskbeteenden samt ökade resurser för stöd i hemmet för familjer i riskzonen, enligt författarna.