Teknik Utbildning Nyheter Sverige

Enkät: Diskriminering i skolan

1) Har du eller någon du känner blivit diskriminerad i skolan någon gång?

2) Hur gick snacket om betygssättning när du gick i grundskolan? Fanns det en oro över att inte bli rättvist bedömd?

3) Vad kan man göra åt problemet?