Nyheter Världen Sverige

Enkät: Tummen upp för tvångslag

Toppolitiker i de flesta kommuner i landet är positiva till lagförslaget om att myndigheterna ska kunna tvinga kommuner att ta emot flyktingar, enligt en enkät som SVT genomfört.

Frågan till kommunstyrelsens ordförande i 290 kommuner löd: "Vad anser du om regeringens förslag?" och förslaget bifogades. Av de 235 som återkopplade ansåg 195 att det är mycket eller ganska bra medan 33 svarade ganska eller mycket dåligt. Sju svarade "vet ej" eller avstod från att svara. Undersökningen genomfördes 11–22 november.

Lagförslaget klubbades av regeringen i veckan och ska nu läggas fram i riksdagen.

Arbetsförmedlingen räknar med att fördela 21 700 nyanlända invandrare med uppehållstillstånd under 2016. Utöver detta räknar Arbetsförmedlingen och Migrationsverket med att 40 000 ensamkommande barn kommer att anvisas till kommunerna.