Nyheter Sverige

Enklare introduktion för nyanlända

Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S) och regeringen vill underlätta för nyanlända.
Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S) och regeringen vill underlätta för nyanlända.

Det ska bli enklare för flyktingar att sköta sina ärenden hos myndigheterna. Fem stora myndigheter ska nu dela gemensamma kontor ute i kommunerna.

En handfull av de stora myndigheterna ska nu starta gemensamma mötesplatser runt om i landet för att göra det snabbare och enklare för dem som precis fått ett uppehållstillstånd att klara av sina kontakter med myndigheterna. Det ska räcka att gå en gång till kontoret för att klara av alla de ärenden och frågor som den enskilde kan ha som nyanländ.

Regeringen fattade beslutet i dag. Hur många kommuner som berörs är inte klart.

– Vi vill korta tiderna och göra det enklare för individerna att snabbt etablera sig i Sverige. Det är en stor vinst för individen, men också en stor samhällsekonomisk vinst, säger Ylva Johansson (S), arbetsmarknads- och etableringsminister.

Verksamheten har tidigare gjorts på försök i en handfull kommuner. Slutsatsen då har varit att myndigheterna sparar 27 000 kronor per flykting genom kortare handläggningstider. För den enskilde har det då tagit i genomsnitt fyra timmar, medan det annars tagit upp till fyra veckor. Regeringen bedömer att 45 000 personer berörs.

Men samordningen är enbart tillfällig och ska drivas till slutet av 2017. Den ska också bara gälla nyligen invandrade och inte andra som behöver kontakta myndigheterna.

TT: Om det innebär sådana fördelar, varför har det inte skett tidigare?

– Det är en bra fråga. Man förvånas över att det inte funnits bättre system tidigare, men nu gör vi det, säger hon.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset