Nyheter Världen Sverige

Ensamkommande pressar kommuner

Det är svårt för många kommuner att klara arbetet med ensamkommande barn och unga. Arkivbild.
Det är svårt för många kommuner att klara arbetet med ensamkommande barn och unga. Arkivbild.

Kommuners arbete med ensamkommande barn och unga brister i alla led. I en ny kartläggning från Socialstyrelsen, som omfattar 50 kommuner, uppger 86 procent att de inte har möjlighet att följa upp placeringarna.

En stor andel anger också att utredningar inte utförs på ett betryggande sätt, att ärenden inte dokumenteras som de borde, att utredningar inte sker i tid samt att det är svårt att få tag på tolkar.

Trycket när det gäller ensamkommande ser inte ut att minska under första halvåret 2016, enligt Socialstyrelsen.