Nyheter Sverige

Etikrådet på KI görs helt om

Karin Dahlman-Wright, vikarierande rektor vid Karolinska Institutet, har beordrat en översyn av etikrådet på universitetet.
Karin Dahlman-Wright, vikarierande rektor vid Karolinska Institutet, har beordrat en översyn av etikrådet på universitetet.

Redan 2014 hade de chansen att avslöja Paolo Macchiarini, men friade honom från forskningsfusk. Nu ska det kritiserade etikrådet på Karolinska Institutet (KI) ses över och få en annan funktion än tidigare.

Redan 2014 anmälde en belgisk forskare Paolo Macchiarini för oredlighet i forskning. Karolinska Institutets dåvarande rektor Anders Hamsten vände sig till universitets etikråd för ett utlåtande, men fick till svar att frågorna i anmälan var av vetenskapsteoretiskt slag.

"Inte kvar i rådet"

I efterspelet till Macchiarini-affären har Anders Hamsten, såväl som KI:s dekanus för forskning och rektorsråd, lämnat sina tjänster. Nu har den vikarierande rektorn Karin Dahlman-Wright gett Henrik Grönberg, vikarierande prorektor, i uppdrag att granska och omformulera det kritiserade etikrådets uppgifter.

– Vi är helt överens med medlemmarna i rådet om att vi måste se över deras uppdrag, säger Karin Dahlman-Wright.

TT: Har du förtroende för medlemmarna i etikrådet?

– Eftersom rådet ska få ett nytt uppdrag så är de inte kvar i rådet längre, så den frågan går inte att svara på.

Nya namn

TT: Ska det tolkas som att det blir nya namn i etikrådet?

– Ja, eftersom uppdraget ses över måste vi också se över vilka slags kompetenser vi behöver. Vi får återkomma i frågan helt enkelt.

Karin Dahlman-Wright menar att ett nytt etikråd kan få en viktig roll i det arbete som nu pågår på KI.

– Det här ska ju vara ett framstående internationellt universitet som vilar på en tydlig etisk värdegrund och då måste de här frågorna vara en del av det dagliga samtalet. I det tänker jag mig att etikrådet kan vara en plattform för det här dagliga samtalet.