Nyheter Världen

EU-asyl blir svår nöt att knäcka

Sverige får tufft att få gehör för sina förhoppningar om en automatisk asylfördelning i EU när framtidens asylsystem ska arbetas fram.Ett högst tänkbart alternativ är nu att ingenting sker överhuvudtaget.

EU-kommissionen ville vid inrikes- och justitieministrarnas möte i Luxemburg på torsdagen ha synpunkter på de två alternativ som lagts fram.

Ena varianten går ut på att skapa regler om automatisk omfördelning av asylsökande mellan EU-länderna endast i krislägen. Variant två – som bland andra Sverige och Tyskland gillar – går ut på att den automatiska omfördelningen ska gälla ständigt, för att på så vis få en mer rättvis fördelning mellan EU-länderna.

Fast dit är uppförsbacken såväl lång som gropig, sned, brant och hal.

– När det gäller ett nytt asylsystem är det uppenbart att det blir en ganska svår nöt att knäcka, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) efter mötet.

Hade hoppats på mer

Flera länder – inte minst i Öst- och Centraleuropa – gillar nämligen inte något av kommissionens förslag.

– Du har en grupp som inte vill göra någonting och helst bara stänga gränserna. Och sedan har du ytterligare en grupp som är lite konflikträdda, och inte vill ta den här diskussionen nu utan snarare vänta, säger Johansson.

– Jag hade nog hoppats på mer. Det infinner sig en känsla av att "nu har vi Turkiet-avtalet på plats, antalet som kommer till Europa är lägre och därmed så är behovet av att göra en större reform inte så stort".

Vem körs över?

EU-kommissionen väntas lägga fram sitt slutgiltiga förslag den 4 maj och hoppas få ett snabbt godkännande från medlemsländerna och EU-parlamentet. Även Morgan Johansson hoppas på klartecken så tidigt som möjligt.

– Jag hoppas det, men då måste man nog vara beredd att köra över vissa länder. Jag ser ju att en del länder har en väldigt aggressiv ton i debatten.

TT: Du är inte rädd att det ska gå åt andra hållet, att det blir ni som blir överkörda?

– Ja, men alternativet då är ju att inte göra någonting, att det skulle vara en grupp som blockerar vidare beslut. Och då är vi kvar i status quo. Och vad innebär det? Jo, att vi inte får något ordnat flyktingmottagande i EU och det vore ett stort misslyckande, säger migrationsministern i Luxemburg.