Nyheter Världen

EU lovar besked om hormonstörande

Före sommaren lovar EU-kommissionen att ge besked om kriterierna för hormonstörande ämnen – drygt 2,5 år för sent.

– Kommissionen har för avsikt att efterleva denna dom, lovade hälsokommissionären Vytenis Andriukaitis när EU-parlamentet sent i onsdags kväll debatterade EU-domstolens dom över kommissionens långsamhet.

Kriterier för att fastställa hormonstörande ämnen i exempelvis skor och kläder skulle ha tagits fram senast i december 2013. När inget hände tröttnade till sist Sveriges dåvarande regering och tog saken till domstol, som dömde till Sveriges fördel för en dryg månad sedan.

– Jag är stolt över att Sverige har drivit på för att kommissionen ska respektera sina skyldigheter. . . Men här verkar vi ha en kommission som lägger det här i långbänk och ger sig själva rätten att vägra följa EU-lag, sade EU-parlamentsledamoten Jytte Guteland (S) i debatten.

Andriukaitis försvarar långsamheten med behovet av att göra ordentliga konsekvensbedömningar – och var rejält upprörd över att kommissionen utpekats för att gå industrins ärenden.

– Det är faktiskt ett väldigt orättvist argument. . . Min främsta uppgift är att skydda folkhälsan, bedyrade Andriukaitis i EU-parlamentet.