Nyheter Sverige Sverige-topp

EU-ministrar beslutade om vapenregler

Enligt inrikesminister Anders Ygeman (S) drabbas inte svenska jägare och sportskyttar av de skärpta vapenreglerna som EU:s inrikesministrar idag försökt enas om. Arkivbild.
Enligt inrikesminister Anders Ygeman (S) drabbas inte svenska jägare och sportskyttar av de skärpta vapenreglerna som EU:s inrikesministrar idag försökt enas om. Arkivbild.

EU-länderna har beslutat om riktlinjer för skärpta vapenregler i kampen mot terrorismen.Enligt inrikesminister Anders Ygeman (S) drabbas inte svenska jägare och sportskyttar.

EU:s inrikesministrar antog på fredagen en gemensam linje för de kommande förhandlingarna om EU:s vapendirektiv med EU-parlamentet. Ygeman räknar inte med att parlamentet kräver några större förändringar.

– Vi har klarat att hålla jägare och sportskyttar skadelösa och samtidigt fått kraftiga förstärkningar av skyddet för sådana vapen som används vid terrordåd, säger han.

Det reviderade vapendirektivet innebär ett förbud för privatpersoner att äga helautomatiska vapen, samt vissa halvautomatiska vapen med stora magasin. Det handlar om över 20 skott för pistoler och över 10 skott för långpipiga vapen. Frivilligorganisationer anknutna till försvaret omfattas inte av förbudet.

Ej retroaktivt

Förbudet gäller inte heller de som redan äger och har tillstånd för sådana vapen när direktivet väl har införts i EU-länderna. Många EU-länder vill inte behöva konfiskera en massa vapen för personer som i dag har tillstånd för dem.

I Sverige har det funnits en oro bland sportskyttar som tävlar med halvautomatiska vapen. De undantas från förbudet om de är medlemmar i en officiellt erkänd sportskytteförening och tävlar i en internationellt etablerad skyttegren.

Enligt Ygeman påverkas inte svenska jägare. Det är Naturvårdsverket som bestämmer vilka vapen som är lämpliga för jakt och där har man satt gränsen på sex skott för halvautomatiska vapen.

Terroristkamp

Ygeman tror att de skärpta vapenreglerna får betydelse i kampen mot terrorismen, eftersom andra länder i Europa har mindre stränga vapenlagar än Sverige.

Direktivet innebär också att reglerna för förvaring av vapen skärps i EU så att de blir mer lika de svenska. Kraven på deaktiverade vapen skärps också så att de inte ska kunna användas igen, vilket skett i förra årets terrordåd i Frankrike.

Ygeman medger att det finns andra sätt för terrorister att få tag på vapen.

– Självklart finns det en stor illegal marknad för vapen och där måste det till helt andra medel. Men vi har också sett ett stort tillflöde till terrorister och andra våldsverkare från de legala marknaderna i exempelvis i Slovakien och Tjeckien, säger han.

Tjeckien och Polen röstade mot förslaget på fredagens EU-möte.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset