Nyheter Världen

EU-parlamentet kritiserar Polen

Händelserna kring författningsdomstolen i Polen "utgör en fara för demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstaten", säger EU-parlamentet i en resolution som antogs med bred majoritet av ledamöterna i Strasbourg på onsdagen.

I resolutionen manas Polens ärkekonservativa regering att följa de rekommendationer som Europarådets Venedigkommissionen lämnat om att respektera författningsdomstolens utslag.

Ledamöterna röstade dock ned ett försök från vänsterhåll att i resolutionen även ta upp den betydligt mer restriktiva abortlagstiftning som förts fram i ett medborgarförslag till det polska parlamentet.

– När det väl gäller så tycker de här gubbarna att kvinnors rättigheter ska stå tillbaka, suckar svenska ledamoten Malin Björk (V) om motståndet i EU-parlamentet.