Nyheter Världen

EU-parlamentet trycker på om asyl

EU-parlamentet röstade i dag om framtidens asyl- och migrationssystem. Arkivbild.
EU-parlamentet röstade i dag om framtidens asyl- och migrationssystem. Arkivbild.

Medan EU:s medlemsländer grälar och drar sig för att genomföra redan fattade beslut vill EU-parlamentet gå betydligt längre.Med klar majoritet vill parlamentet ha en centraliserad fördelning av asylsökande.

Med rösterna 459 mot 206 och 52 nedlagda säger EU-parlamentet som väntat ett tydligt ja till ett system där flyktingar och asylsökande fördelas till varje medlemsland, utifrån deras storlek och ekonomi bland annat.

Det är dock bara en rådgivande resolution – och inget som någon i nuläget behöver rätta sig efter.

Anhängarna är ändå nöjda.

– Jag är övertygad om att en stor majoritet av EU:s medborgare vill se ett rättvist system som ger skydd och värdighet till folk som flyr undan förföljelse och krig och att de samtidigt vill att medlemsländerna delar ansvaret på ett rättvist sätt, sade svenska ledamoten Cecilia Wikström (L) i debatten.

– I dag hoppas jag att vi skickar en tydlig signal till invånarna om att EU-parlamentet kan se det här framför sig.

Kritik från SD

Parlamentets inspel kommer i väntan på de förslag om asylsystemets framtid som EU-kommissionen ska lägga fram före sommaren. Kommissionen har dock redan konstaterat att en helt centraliserad asylfördelning inte är politiskt möjlig för tillfället. Framför allt i Central- och Östeuropa finns ett starkt motstånd mot att ålägga länder att ta emot asylsökande mot deras vilja.

Motstånd finns även inom EU-parlamentet – om än i svagare form.

– Hur kan ni ens tro på en gemensam asylpolitik när gränsen för länge sedan är nådd för många medlemsländer, som har tagit emot mer än vad de klarar av? frågade sig svenska Kristina Winberg (SD) i tisdagens debatt.

Långsam fördelning

I sin resolution manar samtidigt EU-parlamentet medlemsstaterna att få fart på den omfördelning av asylsökande som drevs igenom i höstas, men som fortfarande går oerhört långsamt.

Enligt EU-kommissionens senaste siffror har bara 1 145 av 160 000 hittills blivit omfördelade till övriga EU-länder.