Nyheter Världen

EU-plan ska återställa Schengen

Gränsen mellan Makedonien och norra Grekland i februari 2016. I vägkartan som presenterats ska Grekland en gång i månaden rapportera om hur man klarar av villkor som övriga EU-länder vill se uppfyllda vad gäller exempelvis yttre gränskontroll och asylmottagande. Arkivbild.
Gränsen mellan Makedonien och norra Grekland i februari 2016. I vägkartan som presenterats ska Grekland en gång i månaden rapportera om hur man klarar av villkor som övriga EU-länder vill se uppfyllda vad gäller exempelvis yttre gränskontroll och asylmottagande. Arkivbild.

En "vägkarta" från EU-kommissionen ska senast i december få bort alla tillfälliga gränskontroller i Schengenområdet."Följ reglerna!", manar kommissionen.

"Det måste bli ett slut på 'skicka vidare-inställningen' och medlemsländerna måste släppa in asylsökande, men vägra inträde till den som bara vill åka igenom. För det andra måste vi hantera de allvarliga bristerna vid våra yttre gränser. . . För detta måste kommissionens förslag om en europeisk gräns- och kustbevakning. . . antas av medlemsländerna", manade asyl- och migrationskommissionären Dimitris Avramopoulos i ett pressmeddelande på fredagen.

EU-kommissionen beräknar att det annars kommer att kosta hela EU mellan 5 och 18 miljarder euro om året, om Schengensystemet rasar samman.

EU:s vägkarta innehåller ett antal datum då olika villkor ska vara uppfyllda, inte minst vad gäller gränshanteringen i Grekland.

Eurostat har samtidigt räknat ihop antalet asylsökande i EU under 2015, som föga förvånande blev rekordhögt. Den officiella totalsiffran hamnar på 1 255 640 – en ökning med 123 procent jämfört med 2014.

Samtidigt är det verkliga antalet ankomna betydligt högre: exempelvis har Tyskland registrerat 1,1 miljoner inkomna asylsökande under 2015 även om "bara" 441 899 förstagångsansökningar formellt tagits emot.