Nyheter Världen

EU positivt till villkorat bistånd

STOCKHOLM 2016-05-26
STOCKHOLM 2016-05-26

EU-länderna är positiva till att villkora bistånd till afrikanska länder i utbyte mot att de tar tillbaka medborgare som ska utvisas från EU.– Det finns en ganska stor uppslutning kring den här tanken, säger migrationsminister Morgan Johansson (S).

EU:s migrationsministrar kom på fredagen med en första reaktion på EU-kommissionens förslag som presenterades för några dagar sedan. Tanken är att EU i samarbetsavtal med främst afrikanska länder, men även Afghanistan och Bangladesh, tydligare ska koppla ekonomiskt stöd till åtgärder mot migrationsströmmarna.

Främst handlar det om att få länderna att ta emot egna medborgare som inte har rätt att stanna i EU och ska utvisas. Danmarks migrationsminister Inger Stöjberg betonade för medierna att det är alla länders skyldighet att ta emot sina egna medborgare och att det är viktigt att hitta nya sätt för att de ska göra det.

Biståndspengar

EU-kommissionen vill bland annat använda åtta miljarder euro de närmaste fyra åren från olika EU-fonder, inklusive medel för utvecklingsbistånd i Afrika.

Morgan Johansson bedömer att det finns en ganska stor uppslutning för tanken på villkorat stöd, även om det var flera länder som inte kommenterade förslaget. Bland dessa Sverige, eftersom riksdagen inte tagit ställning till en svensk linje.

– Om EU gör det här så tycker jag att man måste förena det med ett program för lagliga vägar till EU, säger Johansson.

EU-kommissionen ska lägga fram ett mer konkret förslag i höst för EU-länderna att ta ställning till.

Uppskov formellt beviljat

I EU är man oroad för att flyktingströmmen från Libyen till Italien håller på att öka. Hittills i år tros över 2 000 ha drunknat. På ministermötet kom dock ingen förfrågan om utökade räddningsinsatser i centrala Medelhavet.

Migrationsministrarna tog också upp läget i Grekland där 48 000 flyktingar och migranter är strandade. Enligt Johansson lyfte Sverige att fler måste vidarebosättas till andra EU-länder. Sverige fick dock på fredagen själv sin begäran formellt beviljad om ett års uppskov med att ta emot 5 700 asylsökande inom ramen för EU:s fördelningssystem.

Grekland får kritik i EU för att landet inte avvisar fler asylsökande tillbaka till Turkiet. Grekiska myndigheter betraktar inte Turkiet som ett säkert tredje land. Johansson delar dock inte kritiken.

– Det är viktigt att sådana beslut fattas oberoende av politiska organ. Det är en viktig princip att hålla på.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset