Nyheter Sverige Sverige-topp

EU tar strid mot mördarsniglar

Allt fler invasiva främmande arter, både växter och djur, dyker upp i Sverige. Den spanska skogssnigel, mördarsnigeln, Arion lucitanicus, är den kanske mest kända. Den har sannolikt kommit till Sverige med importerade växter. Arkivbild.
Allt fler invasiva främmande arter, både växter och djur, dyker upp i Sverige. Den spanska skogssnigel, mördarsnigeln, Arion lucitanicus, är den kanske mest kända. Den har sannolikt kommit till Sverige med importerade växter. Arkivbild.

Mördarsnigel, signalkräfta, jättebjörnloka, marmorkräfta, ullhandskrabba och amursömnfisk.De invasiva arterna blir allt fler i Sverige och övriga Europa.Nu har EU presenterat en första lista över sådana arter som ska förbjudas och bekämpas. Här ingår flera trädgårdsväxter.

Listan, som lades fram på onsdagen, är definitivt inte komplett. Den innefattar bara 37 arter. Men avsikten är att den ska byggas ut successivt – och bara det faktum att EU nu agerar ses som ett enormt steg framåt.

– I slutändan kan listan komma att omfatta flera hundra arter, säger Melanie Josefsson, handläggare på Naturvårdsverket.

Unionen har tidigare dragit sig för att lägga fram en förbudslista, eftersom förbudet innebär ett hinder för den ekonomiska rörligheten.

Nu har dock problemen växt sig så stora att man känner sig tvingad att agera. Enbart i Sverige har antalet påträffade arter ökat med över 30 procent de senaste tio åren.

En EU-förordning om invasiva arter trädde nyligen i kraft, och den nya listan innebär att arterna nu kan bekämpas mer intensivt än tidigare.

Trädgårdsväxter förbjuds

En art som hamnar på listan får inte längre säljas inom EU. Har den etablerat sig i det vilda ska åtgärder vidtas för att förhindra dess spridning.

– De som lär märka av de nya reglerna mest är trädgårdsnäringen. Flera trädgårdsväxter blir förbjudna. En del fröföretag har redan tagit bort dem, säger Josefsson.

Trädgårdsnäringen bär historiskt sett på en mycket stor skuld vad gäller problemet med invasiva arter. Människor har sett vackra växter någonstans och tanklöst plockat dem med sig, från en kontinent till en annan. I sitt nya hem har de sedan spridit sig blixtsnabbt och trängt ut inhemska arter.

Sköldpaddor på listan

Bland trädgårdsväxterna på listan återfinns vattenhyacint, gul skunkkalla, tromsöloka och spikblad. Nästa år lär sidenört, jättebjörnloka och blomsterlupin tillkomma. Trädgårdsodlare måste då se till så att de inte letar sig ur trädgården.

– Än så länge finns dock inget krav på att de måste grävas upp och destrueras, säger Josefsson.

Hon tror att även zoobranschen och de internetbutiker som säljer husdjur kan få problem. Flera arter av exotiska ekorrar och den populära rödörade vattensköldpaddan från USA är med på listan.

– Sköldpaddan blir på sikt helt förbjuden som husdjur, säger Josefsson.

En art som dock inte kommer att hamna på EU-listan är mördarsnigeln.

– Listan ska bara omfatta helt främmande arter, det vill säga sådana som inte förekommer naturligt inom EU. Och mördarsnigeln kommer ju från Spanien och Frankrike, säger Josefsson.

– Fast vi arbetar med att sammanställa en helsvensk lista. Där lär snigeln komma med.

Lisa Abrahamsson / TT
Blomsterlupinen färgar vägrenar och slänter i toner av rosa och lila. Men den är en av de värsta invasiva arterna i landet – den kommer från Nordamerika – och kommer snart att placeras på EU:s lista över förbjudna arter. Arkivbild.
Patrick Pleul/AP/TT
Tvättbjörnen är ett nordamerikanskt rovdjur som etablerat sig i Europa som invasiv art. Den har påträffats några gånger i Sverige. Arkivbild.
Björn Lindgren / Mårdhundsprojektet / Länsstyrelsen Skåne/TT
Översta raden från vänster Jätteloka, mårdhund och sjögull. nedre raden från vänster mink, mördarsnigel och signalkräfta är alla invasiva arter som ses som ett av de största hoten mot den biologiska mångfalden. Arkivbild.
Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset