Nöje TV Nyheter

Eurovision kan drabbas av strejken

Slutspurten i planeringen inför superarrangemanget Eurovision kommer att drabbas om strejken i tjänstesektorn bryter ut på måndag, enligt Helène Sahlin, HR-direktör på SVT: – Varje timme och minut i en sådan stor produktion är jätteviktig, säger hon.

Omkring 80 av de 700 strejkvarslade på SVT jobbar med slutarbetet inför Eurovision Song Contest, som arrangeras i Stockholm 10–14 maj.

– Det jag kan säga nu är att vi gör allt i vår makt för att vi ska kunna sända Eurovision, säger Helène Sahlin.

Hon förklarar att produktionen har tagit in extra personalresurser för att hinna med så mycket som möjligt innan måndag. Därefter är de starkt begränsade att agera, säger hon:

– Varje timme och minut i en sådan stor produktion är jätteviktig.

– Det handlar om scenografin, det handlar om tekniken och många delar.

SVT kan i nuläget inte svara på om fler program kommer att ställas in nästa vecka utöver de 21 lokala nyhetsprogrammen och Lilla Aktuellt som redan aviserats.

– Vi arbetar intensivt med att det inte ska bli en svart ruta, utan att det ska finnas någonting att titta på. Men det kan vara en repris som sänds i stället, eller på något sätt ett lite annorlunda program än vad man är vad vid att se, säger Helène Sahlin.