Nyheter Sverige

Expert: Utred om mutbrott

Margot Wallströms lägenhet är direkt knuten till hennes tid som utrikesminister, framgår av kontraktet, som TT tagit del av. Vissa uppgifter är maskade.
Margot Wallströms lägenhet är direkt knuten till hennes tid som utrikesminister, framgår av kontraktet, som TT tagit del av. Vissa uppgifter är maskade.

Det är en skyldighet för åklagare att utreda om Margot Wallströms bostad utgör en muta, anser en ledande expert på korruption.Utrikesministerns lägenhet är direkt knuten till hennes anställning, framgår av kontraktet.

Alf Johansson, chefsåklagare vid Riksenheten mot korruption, överväger enligt ett pressmeddelande att inleda en förundersökning.

– Det här kan mycket väl falla under brottsbalkens mutregler, säger Thorsten Cars, en av Sveriges främsta experter på korruption, till TT.

Han kan inte säga bestämt om Wallströms bostad utgör en muta, men säger att misstanken finns.

– Det är en skyldighet för en åklagare att studera den här situationen för att undersöka om det här kan vara en muta, anser Cars, som är före detta ordförande för Institutet mot mutor och tidigare hovrättsdomare.

För att mutbrott ska kunna föreligga måste Wallström i praktiken kunna göra fackförbundet Kommunal, som förmedlade lägenheten, en tjänst, förklarar Cars. Det ligger inte lika nära till hands som om hon hade varit arbetsmarknadsminister, men han vill inte avfärda risken. Dels fattar regeringen beslut kollektivt, dels har Kommunal internationella förbindelser, påpekar han.

– Det kan vara så att utrikesministern skulle kunna göra ett uttalande eller ge ett utlåtande som kan vara till gagn för förbundet, säger Cars.

"Standardformulering"

Kontraktet, som TT tagit del av, är undertecknat av Wallström och en kanslist på fackförbundet Kommunal den 18 april 2015. Då hade Wallström varit utrikesminister sedan den 3 oktober året innan.

Under rubriken "överenskommelse" anges i kontraktet: "Vi kommer härmed överens om att hyresgästen inte ska ha rätt till förlängning av hyresavtalet/boendet om hyresvärden begär att avtalet ska upphöra och anger följande orsak. Om hyresgästen slutar sin anställning eller annat likvärdigt skäl."

Såväl Wallströms pressekreterare Erik Wirkensjö som Jesper Petterson, pressekreterare vid Kommunal, bekräftar för TT att det ska tolkas som att uthyrningen av lägenheten, i centrala Stockholm, är knuten till den nuvarande anställningstiden.

Wirkensjö understryker samtidigt att Wallström inte har ingått någon specialöverenskommelse med Kommunal.

– Det är en standardformulering som de alltid använder vid tidsbegränsade kontrakt, säger han.

Wallström: Kommunals fel

Wallström själv trycker hårt på att avtalet varit tillfälligt.

– Jag har aldrig varit ute efter att få besittningsrätt till någon av deras lägenheter, säger Wallström i anslutning till EU:s utrikesministermöte i Bryssel.

Wallström vidhåller att hon fått felaktiga uppgifter från Kommunal.

– Hade jag vetat eller anat att det såg ut så som de uppgifter som har kommit fram, så hade jag aldrig gett mig i lag med Kommunal om att hyra en lägenhet... Jag fick försäkran från Kommunals högsta ledning att de dels lämnade ut mer än hälften av sina lägenheter till den kommunala bostadsförmedlingen och att den övriga hälften var för tillfälliga uthyrningar. Det är fakta och jag har vittnen som kan intyga det.

Inte orolig

Precis innan åklagaren meddelat att en förundersökning övervägs, säger Wallström sig inte vara orolig för en eventuell mututredning.

– Men jag är väldigt trött på att inte få ägna mig åt att göra det jag behöver just nu: att sköta mitt jobb, säger hon.

Utrikesministern fick i månadsskiftet juli/augusti 2014 veta av Kommunals ordförande Annelie Nordström att fackförbundet hade tillfälliga lägenheter att erbjuda. Wallström följde enligt hennes pressekreterare senare upp det samtalet med en kontakt med Kommunal för att anmäla sitt intresse.

Henrik Montgomery / TT
Margot Wallströms lägenhet är direkt knuten till hennes tid som utrikesminister, framgår av kontraktet, som TT tagit del av. Vissa uppgifter är maskade.