Nyheter Världen Sverige

Färre aktiviteter i nazistkretsar

När Svenskarnas parti, som här marscherar efter ett möte 2014, lades ner gick många av medlemmarna över till Nordiska motståndsrörelsen, rapporterar Expo i sin årsrapport. Arkivbild.
När Svenskarnas parti, som här marscherar efter ett möte 2014, lades ner gick många av medlemmarna över till Nordiska motståndsrörelsen, rapporterar Expo i sin årsrapport. Arkivbild.

Aktiviteten hos olika nazistiska och fascistiska grupper, exempelvis flygbladsutdelningar och demonstrationer, minskade förra året visar en genomgång som den antirasistiska stiftelsen Expo har gjort. Samtidigt har rörelsen radikaliserats enligt organisationen.

Stiftelsen har räknat aktiviteterna som de olika grupperna själva rapporterat om under 2015 – 2 222 stycken, att jämföra med 2 865 aktiviteter året innan. Främst förklaras det med att Svenskarnas parti under 2014 på en rad orter ställde upp i kommunvalet och därför mobiliserade kraftigt.

– Nu faller antalet aktiviteter tillbaka till en ändå hög nivå jämfört med vad som gällt under många. Den här miljön är fortfarande väldigt aktiv och levande och omformerades under förra året, efter att Svenskarnas parti lades ner, säger Daniel Poohl, vd för Expo, till TT.

Radikalisering av aktivister

Expo har inte räknat in bränderna på olika asylboenden, som i många fall misstänktes vara anlagda, eftersom det är sällsynt att någon har gripits efter dem.

Många av de som tidigare var engagerade i Svenskarnas parti har nu gått över till mer extrema och uttalat nazistiska Nordiska motståndsrörelsen. I Värmland som historiskt varit ett starkt nazistfäste har organisationen ökat sina aktiviteter fem gånger under 2015.

Exempel på aktiviteter är enligt Peter Sundin, handläggare på Brottsförebyggande centrum i Värmland, att de sprider propaganda, besöker förintelseföreläsningar och sätter upp spärrband med sin logga runt skolor, kommun- och mediehus.

– Man förseglar byggnaden för att man anser det vara en fiende. I Karlstad satte de upp plastband runt ett gymnasium där det finns en hel del flyktingbarn. Det är vanligt att man runt Förintelsens dag spärrar av exempelvis mediebyggnader för att man inte vill att de ska rapportera om Förintelsen, säger han.

Nya former av aktivism

Förändringen i extremistkretsar som vi sett under 2015 kommer fortsätta vara av betydelse tror Daniel Poohl.

– Det finns numera tre vägar att driva sina frågor i de här kretsarna. Antingen flyttar man in på nätet och försöker opinionsbilda, antingen Sverigedemokraterna eller den allmänna opinionen, eller så går man med i en rörelse, och väljer Nordiska motståndsrörelsen, som har många medlemmar och finns på många platser i landet. Eller så väljer man en slags lösare form av aktivism där det viktigaste är att göra något, aktivt, exempelvis bildar medborgargarden.