Nyheter Sverige

Färre bad döms ut för bajsbakterier

Nio av Sveriges 445 EU-bad klarar inte de krav på vattenkvalitet som ställs enligt badvattendirektivet. Arkivbild.
Nio av Sveriges 445 EU-bad klarar inte de krav på vattenkvalitet som ställs enligt badvattendirektivet. Arkivbild.

Nio av Sveriges 445 EU-bad klassas som dåliga på grund av förhöjda halter av tarmbakterier. Det är betydligt färre än i fjol. Samtidigt har antalet "utmärkta" bad ökat rejält.

I fjol var det 16 badplatser, nästan dubbelt så många som i år, som fick klassificeringen "dålig". Katarina Vartia, utredare på Havs- och vattenmyndigheten, ser två troliga skäl till nedgången.

– Det ena är att 2011 har fallit bort och många bad hade lite sämre prover det året, säger hon.

Den andra orsaken är, enligt Vartia, att kommunerna har blivit bättre på att ta omprov, och att man därmed bättre kan skilja mellan kort- och långvariga föroreningar.

– Tar man omprov på rätt sätt så kan man stryka dem, och då blir det ju en bättre klassificering. Vi lade rätt mycket tid på att försöka påminna kommunerna om det förra året, vi tror att det är en av anledningarna.

Kan bli magsjuk

De nio sjö- och havsbad som dras med problem finns i Bollnäs (Karlslund), Helsingborg (Hittarp och Fria bad), Kungsbacka (Sörvik), Lomma (Hamnhusen T-bryggan), Nynäshamn (Nickstabadet), Sölvesborg (Hälleviks strand) och Varberg (Björkäng). Nickstabadet i Nynäshamn har dock bara haft ett föroreningstillfälle under fyra års provtagningar.

Ett bad har haft problem under så lång tid att det avregistreras som så kallat EU-bad. Det är Barnviken i Sibbarp i Malmö kommun som är sämst. Där har det fem år i rad uppmätts för höga halter av tarmbakterier i badvattnet.

– Om man får i sig vatten med avföring i så kan man bli magsjuk, till exempel. Så om man väljer att gå till ett sådant ställe rekommenderar vi att man tittar på vår hemsida för att se vad det senaste badprovet säger, eller pratar med kommunen, säger Katarina Vartia.

Orent dagvatten

Vanliga orsaker till tarmbakterier i badvattnet är utsläpp av orent vatten från enskilda avlopp eller så kallad bräddning vid reningsverk. Bakterierna kan även komma från orent dagvatten.

– Det är ju många djur som släpper sin avföring på gator, så det är en ganska naturligt orsak om man låter dagvatten rinna ut nära badplatsen.

De utmärkta EU-baden är långt fler än de dåliga, 289 stycken jämfört med 249 i fjol.

– Jag tycker att det är roligt att det ser bättre ut, vi är väldigt glada för det, säger Katarina Vartia.