Nyheter Sverige

Färre fall av farlig bakteriesmitta

Bakterien Clostridium difficile kan orsaka diarréer och så kallad pseudomembranös kolit, ett potentiellt livshotande tillstånd.
Bakterien Clostridium difficile kan orsaka diarréer och så kallad pseudomembranös kolit, ett potentiellt livshotande tillstånd.

För tredje året i rad minskar antalet infektioner orsakade av tarmbakterien Clostridium difficile, konstaterar Folkhälsomyndigheten.

Bakterien finns naturligt i tarmen hos många utan att orsaka besvär, men hos gamla och sjuka som behandlas med antibiotika kan den resultera i ett livshotande tillstånd kallat pseudomembranös kolit. Exempelvis dog tio patienter på lasarettet i Ystad 2014 efter att ha infekterats med bakterien.

Förra året rapporterades totalt 7 112 fall av Clostridium difficile, vilket var en minskning med nio procent jämfört med året dessförinnan. Det var tredje året i rad som antalet fall minskade. Sedan 2007 har antalet fall minskat med 20 procent. Även i början av 2016 ses en minskning.

Folkhälsomyndigheten tror att minskningen beror på en mer rationell antibiotikaförskrivning i kombination med förbättrad vårdhygien, ett arbete som måste fortsätta enligt myndigheten.