Utbildning Nyheter Sverige

Färre med utbildning på förskolorna

Förskoleläraren Helena Aldén med sin barngrupp. Här håller barnen på med ett litet projekt där man skickat brev med frimärke till en annan förskola och fått svar via en ipad. Till höger pedagog Michelle Lahbé.
Förskoleläraren Helena Aldén med sin barngrupp. Här håller barnen på med ett litet projekt där man skickat brev med frimärke till en annan förskola och fått svar via en ipad. Till höger pedagog Michelle Lahbé.

Färre anställda i landets förskolor har en förskoleexamen jämfört med tidigare år, enligt statistik från Skolverket. Bristen är störst i de fristående förskolorna.– Det har betydelse för vilken typ av arbetsmiljö det blir, säger förskoleläraren Helena Aldén.

Det är mitt på dagen på den kommunala förskolan Ringblomman i Upplands Väsby. De minsta barnen sover. Inne på avdelningen Lusen leker de få som fortfarande är vakna.

På Ringblomman går det fortfarande 6,9 barn per anställd. Genomsnittet förra året i landets förskolor var 5,2 barn per anställd, enligt statistik från Skolverket.

– Regeringen gjorde ju en satsning, men kommunen har inte förskoleplatser så då går det inte att ansöka om pengar. Det är lite frustrerande, säger förskoleläraren Helena Aldén.

Färre utbildade

För att hantera stora barngrupper och kunna behålla kvaliteten inom förskolan blir det än viktigare att få in personal med rätt utbildning, tror hon.

– Vet man hur man ska organisera arbetet blir inte arbetsbelastningen lika stor, säger Helena Aldén.

På Ringblomman har två tredjedelar av personalen förskoleexamen, vilket är förhållandevis högt. Helena Aldén tror att det är en av anledningarna till att man just här har relativt lätt att rekrytera personal.

– Det är mer svårjobbat med bara en förskolelärare, säger hon.

En ny sammanställning från Skolverket visar att inte ens hälften av personalen i förskolan, 42 procent, hade en förskoleexamen under förra hösten när siffrorna samlades in – en minskning med 1 procent jämfört med 2014.

Samtidigt saknar nästan var fjärde anställd, 24,8 procent, utbildning för arbete med barn. Andelen utbildad personal är högst i kommunala förskolor.

Söktryck på utbildningen

– Det är väldigt viktigt att vi har personer som kan omsätta läroplanen i en verksamhet som är rolig för barnen, så att de både utmanas och stimuleras. Det är en konst, säger Magdalena Karlsson, undervisningsråd på Skolverket.

– Jag skulle gärna se att det var 100 procent som hade utbildning för att arbeta med barn, och att övervägande delen var förskollärare, säger Magdalena Karlsson.

Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) säger att regeringens satsning för att minska barngrupperna har inneburit att 3 000 personer har anställts inom förskolan under det senaste året.

– Det är klart att det påverkar statistiken för behörigheten, för det har inte stått 3 000 arbetslösa förskollärare på kö, säger Gustav Fridolin till TT.

Samtidigt anser han att det behövs insatser för att bygga ut existerande utbildningar för att möta efterfrågan.

– Vi har ett söktryck på förskollärarutbildningen, konstaterar Fridolin.

Läs också