Nyheter Sverige Sverige-topp

Färre poliser än tidigare

Antalet anställda poliser har minskat med två procent sedan 2010. Ställer man antalet poliser i förhållande till befolkningsmängden är minskningen ännu större – sex procent. Får Polismyndigheten gehör för sin begäran om mer pengar för att anställa ytterligare 2 000 poliser till 2020 kommer man ändå inte upp i 2010 års siffror. Då gick det 216 poliser per 100 000 invånare.
Antalet anställda poliser har minskat med två procent sedan 2010. Ställer man antalet poliser i förhållande till befolkningsmängden är minskningen ännu större – sex procent. Får Polismyndigheten gehör för sin begäran om mer pengar för att anställa ytterligare 2 000 poliser till 2020 kommer man ändå inte upp i 2010 års siffror. Då gick det 216 poliser per 100 000 invånare.

Polisen kräver flera miljarder mer för att anställa fler poliser. I förhållande till antalet invånare skulle poliserna efter en sådan satsning ändå vara färre än under 2010.

– Vi har aldrig satsat så mycket pengar på polisen som vi gör nu. Vi har inte haft så mycket poliser som nu på åtminstone trettio år.

Det har inrikesminister Anders Ygeman (S) upprepat i olika former sedan hösten 2014 då Dan Eliasson utsågs till ny rikspolischef.

Det stämmer att anslaget till polisen höjts varje år. Men att poliserna blivit fler stämmer inte.

Sedan år 2010 har antalet poliser sjunkit med två procent, visar siffror från polisens egna årsredovisningar som TT sammanställt.

Poliserna blir färre

Lägger man in befolkningsmängden i ekvationen är antalet poliser per 100 000 invånare 6 procent lägre än 2010 då man hade 216 poliser per 100 000 invånare. Nu är man nere på 202.

Med flyktingkrisen, en kraftig växande befolkning och det förhöjda terrorhotet som argument begärde Polismyndigheten i mars extra pengar för de kommande åren. Målet: 1 300 fler civilanställda och 2 000 fler poliser fram till år 2020.

Vad det skulle betyda i praktiken: färre poliser per 100 000 invånare jämfört mot 2010. Utifrån Statistiska centralbyråns senaste befolkningsprognos – den som gjordes före den stora ökningen av antalet asylsökande i somras – skulle nyanställningarna innebära 208 poliser per 100 000 invånare år 2020.

Arbetsbördan högre

Sett till det totala antalet anställda inom myndigheten – poliser och civila – innebär 3 300 fler anställda i bästa fall att man till 2020 jobbat sig tillbaka till de nivåer som rådde 2010 – omkring 300 anställda per 100 000 invånare. Men befolkningsprognosen kommer att skrivas upp och mycket har förändrats sedan 2010.

Ett dokument med titeln "Det nya normala", undertecknat av rikspolischef Dan Eliasson och överlämnat till justitiedepartementet i januari, sammanfattar läget: trycket på gränspolisen har ökat och arbetsbördan för poliser ute i landet har blivit tyngre när många människor trängs på asylboenden. Delar av annan verksamhet har "behövt prioriterats ned".

Fler kontroller

Dessutom: politikerna har bestämt att fler utlänningskontroller ska utföras inom landet och att polisen mer aktivt ska söka efter människor som ska utvisas.

Av budgetunderlaget för 2017–2019 framgår att alla dessa uppgifter ska lösas, samtidigt som terrorhotet är förhöjt och polisen dessutom satsar extra i områden där kriminella nätverk dominerar – såväl antalet dödsskjutningar som skadeskjutningar har ökat de senaste åren.

– Med 2 000 fler poliser kommer vi att fortsätta att vara underdimensionerade, säger Polisförbundets ordförande Lena Nitz till TT om de begärda resursförstärkningarna.

Anders Ygeman säger att polisens situation är ansträngd, men att det pågår en budgetdialog med polisen om vilka resurser som behövs, både på kort och på lång sikt.

"Det är självklart att det kommer krävas mer resurser om den här situationen blir långvarig", säger Ygeman i en skriftlig kommentar till TT.

"Det viktigaste är inte att räkna huvuden i den ena eller andra yrkeskategorier, eller jämföra olika budgetår med varandra. Det viktigaste är polisen bidrar till att människors trygghet ökar och att allvarlig brottslighet minskar. Det är på detta som polisens verksamhet bör värderas"

Johan Nilsson/TT
Kriminella nätverk tar mycket resurser från polisen. Förutom fler skade- och dödsskjutningar har också förekomsten av handgranater ökat. Bilden visar polisens tekniker efter en explosion i Malmö i somras. Arkivbild.
Polisen
Kriminella nätverk tar mycket resurser från polisen. I Tumba åtalades en grupp unga män för flera rån där det även använts vapen. En av männen, en 18-åring, åtalades också för att ha kastat en handgranat mot en polisbuss men friades i tingsrätten på grund av svag bevisning. Arkivbild.
Johan Nilsson / TT
När antalet asylsökande ökade mycket kraftigt började rikspolischef Dan Eliasson i höstas att prata om behovet av mer resurser. Bilden är från tågstationen Hyllie i Malmö. Arkivbild.
Johan Nilsson / TT
Redan innan antalet asylsökande gick upp kraftigt ansåg många inom polisen att man var för hårt pressade, bland annat på grund av återkommande skjutningar i främst storstadsområdena. Bilden är från en dödsskjutning i Malmö i år. Arkivbild.