Utbildning Nyheter Sverige

Färre utbildade pedagoger på fritids

Lite högre personaltäthet men sämre utbildad personal, är trenden på fritidshemmen. Arkivbild.
Lite högre personaltäthet men sämre utbildad personal, är trenden på fritidshemmen. Arkivbild.

Utbildningsnivån hos fritidspersonalen är lägre än på många år. Men elevgrupperna är aningen mindre och personaltätheten lite högre – trots att allt fler barn går på fritids.

– Det är en negativ trend som har pågått länge och som fortsätter att göra det även nu, säger Bengt Thorngren, undervisningsråd vid Skolverket, till TT.

Om utbildningsnivån är låg på fritidshemmen får det inverkan på kvaliteten och eleverna riskerar att inte få den undervisning de har rätt till, enligt Thorngren.

Fristående sämre

Utbildningsnivån är klart lägre hos personalen på de fristående fritidshemmen. Där har knappt en fjärdedel av personalen pedagogisk högskoleexamen, medan hälften av de anställda på de kommunala fritidshemmen har det.

– Och det innebär att det med stor säkerhet finns fristående fritidshem som inte har någon som har den utbildningen. Där är det betydligt sämre än bland de kommunala, säger Thorngren.

Utbildningsnivån totalt för båda fritidsformerna har sjunkit från 51 procent 2014 till 47 procent 2015, enligt en genomgång av Skolverket.

TT: Vad beror det på?

– Platserna är för få, och det har kanske inte heller blivit attraktivt att söka utbildningen beroende på att den har kommit på undantag. Det har blivit större barngrupper och man har fått sämre förutsättningar att utföra sitt uppdrag, säger Thorngren.

Minskade grupper

Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) säger till TT att regeringen i höst satsar en halv miljard kronor för att kommunerna ska kunna anställa fler till fritidshemmen samtidigt som utbildningarna ska byggas ut.

– Vi måste se till att de investeringar vi gör i skolan når alla barn. Men det oroar mig att inte de fristående huvudmännen tar samma ansvar för att investera i skolan.

Samtidigt visar siffrorna från 2015 ett trendbrott efter många år av växande grupper. I dag går det 40,9 elever per grupp, vilket kan jämföras med 41,1 år 2014. Grupperna är större hos fristående fritidshem än på kommunala.

Samma skillnad finns när det gäller lärartäthet: På kommunala fritidshem är det 12,8 barn per anställd, på fristående 13,9 barn per anställd.

Förra året gick 15 500 fler barn på fritids än 2014.

Vilhelm Stokstad/TT
Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP). Arkivbild.