Utbildning Nyheter Sverige

Få inom rättsväsendet anmäler våld

Var fjärde Jusek–medlem har blivit utsatt för våld, hot eller trakasserier de senaste två åren. Det visar en ny undersökning från Jusek, som frågat anställda vid domstolar, åklagarmyndigheter, Kronofogdemyndigheten och polisen. Arkivbild.
Var fjärde Jusek–medlem har blivit utsatt för våld, hot eller trakasserier de senaste två åren. Det visar en ny undersökning från Jusek, som frågat anställda vid domstolar, åklagarmyndigheter, Kronofogdemyndigheten och polisen. Arkivbild.

Var fjärde medlem i fackförbundet Jusek har utsatts för våld, hot eller trakasserier i sitt arbete enligt en ny rapport.Men allt färre polisanmäler – ofta för att de tror att det inte tjänar något till.

Bara 14 procent av händelserna polisanmäls jämfört med 23 procent för tre år sedan. För att ändra på detta bör man bland annat skärpa straffet för denna typ av brott, anser justitieutskottets ordförande Beatrice Ask, (M).

– Våld mot tjänstemän ger i dag inte mer än en månads fängelse, jag tycker att straffet ska vara sex månader, säger Beatrice Ask till TT.

Inom domstolsväsendet har känslan av otrygghet hos de anställda ökat, något som Domstolsverkets generaldirektör Martin Holmgren ser som ett stort problem.

– Många domstolar finns i gamla kulturmärkta hus som är svåra att säkerhetsanpassa, påpekar han.

Litet stöd

Färre Jusek-medlemmar än tidigare, endast 43 procent, upplever att de får det stöd de behöver från sin arbetsgivare när de har utsatts för våld och hot i arbetet.

Christina Gellerbrant Hagberg, rikskronofogde, tycker ändå att Kronofogdemyndigheten gör en hel del för att skydda de anställda.

– Vi utbildar i bemötande och gör riskanalys inför förrättningar. Våra medarbetare blir ofta måltavla för den enskildes besvikelse på samhället, säger hon.

Mest utsatta är anställda vid Kronofogdemyndigheten och åklagarmyndigheterna, enligt rapporten.

För att stärka skyddet för de anställda föreslår Jusek nu bland annat säkerhetsbågar i alla tingsrätter och ett starkare skydd för personuppgifter.