Utbildning Nyheter Sverige

Få läser vidare efter språkprogram

Gymnasieprogrammet språkintroduktion behöver utvecklas, enligt Skolverket. Arkivbild.
Gymnasieprogrammet språkintroduktion behöver utvecklas, enligt Skolverket. Arkivbild.

Behovet av utbildning för nyanlända ungdomar ökar kraftigt och få unga flyktingar avslutar ett nationellt program på gymnasieskolan.– Det här är skolans största problem, säger Thomas Furusten, författare till Skolverkets rapport om språkintroduktion.

Kommunerna har svårt att hinna bygga ut gymnasieprogrammet språkintroduktion, som vänder sig till elever som behöver lära sig svenska för att kunna fortsätta ett annat program. Antalet elever som behöver studera språkintroduktion ökar och skolorna har svårt att rekrytera lärare och studiehandledare liksom att hitta lokaler.

Enligt en ny rapport från Skolverket har endast runt 30 procent av de elever som börjat språkintroduktion gått vidare till ett nationellt program tre år senare. Endast nio procent har avslutat ett nationellt gymnasieprogram fyra år efter det att de påbörjat sin utbildning på språkintroduktion.

– Systemet fungerar inte som det var tänkt och det beror på att det riggats inför den nya gymnasieskolan som kom 2011 och då hade vi en helt annan situation än den vi har med flyktingströmmen idag, säger Thomas Furusten, författaren till den rapport som Skolverket presenterar i dag.

Varning till politiker

Skolverkets rapport kan ses som en skarp varning till ansvariga politiker.

– Vi äger inte systemet och i den här rapporten har vi inte fått till uppgift att komma med lösningar. Vi vill uppmärksamma politiken på att systemet inte räcker till, säger Eva Durhan, chef för Skolverkets analysavdelning.

Aida Hadzialic (S), gymnasie- och kunskapslyftsminister, delar Skolverkets syn på att situationen är allvarlig.

– Jag är djupt oroad. Vi vill bygga en jämlik utbildning i världsklass och då måste vi satsa på generella lösningar, säger hon.

Bättre vägar in

Skolverket vill att nyanlända ska få bättre vägar in i gymnasieskolan, bland annat genom att använda andra kompetenser än pedagogiskt utbildad personal och att utöka möjligheter till fjärrundervisning.

– Om inget görs så riskerar ett stort antal av de här eleverna att falla ur systemet och var de hamnar då, det kan man bara spekulera i. Det här är skolan största problem just nu, säger Thomas Furusten.

Aida Hadzialic tror dock på det system som infördes 2011.

– Jag tror att själva formen är bra, även om jag tror att många språkintroduktionselever behöver mer yrkesinriktade utbildningar, säger hon.

Marcus Ericsson/TT
Aida Hadzialic (S), gymnasie- och kunskapslyftsminister. Arkivbild.