Teknik Nyheter Sverige

Fåglar flyr norrut av klimatskifte

Bofinken är ett exempel på en fågelart i Sverige som tydligt breder ut sig norrut. Arkivbild.
Bofinken är ett exempel på en fågelart i Sverige som tydligt breder ut sig norrut. Arkivbild.

Forskare har för första gången visat att fåglar i Europa och USA reagerar på liknande sätt på klimatförändringar.

– Det är förvånande att effekterna blir så likartade mellan kontinenterna, det är ju trots allt helt olika fågelarter och olika livsmiljöer vi pratar om, säger Åke Lindström, professor vid Lunds universitet, som deltagit i studien.

Resultaten visar bland annat att arter minskar i de varmare delarna av sitt utbredningsområde då det blir för hett men de ökar i de kallare delarna där klimatet blir mer gynnsamt. Fåglar som föredrar varmt klimat klarar sig ofta bättre och breder ut sig norrut.

– På sikt blir problemet att de allra nordligaste arterna inte har något land längre att dra sig tillbaka till om klimatuppvärmningen fortsätter.

Den jämförande studien bygger på information som samlats in 1980-2010.

Läs också