Nöje

Föräldrar oroas av e-böcker

Barns användning av e-böcker oroar föräldrar. Arkivbild.
Barns användning av e-böcker oroar föräldrar. Arkivbild.

En undersökning som den brittiska branschtidningen The Bookseller refererar till gör gällande att många engelska föräldrar oroas över sina barns digitala läsvanor. Siffrorna som kommer från den läsfrämjande organisationen Book Trust pekar på att en majoritet av de tillfrågade föräldrarna tror att barnens användning av digitala medier, som e-böcker, får dem att tappa intresset för fysiska tryckta böcker. Flera av de medverkande tror att interaktiva e-böcker försämrar koncentrationsförmågan. De menar även att e-böcker förorsakar huvudvärk och sömnstörningar. Bara åtta procent av föräldrarna uppger sig vara obekymrade över barnens skärmanvändning.