Teknik Nyheter Sverige

För få anmälningar när barn far illa

Vården, och särskilt sjusköterskor och undersköteskor, är sämre än andra delar av samhället på att anmäla när barn far illa. Arkivbild.
Vården, och särskilt sjusköterskor och undersköteskor, är sämre än andra delar av samhället på att anmäla när barn far illa. Arkivbild.

Sjukvården är sämre än skolan och andra samhällsinstitutioner på att anmäla när barn far illa, visar ny forskning. Orsakerna är bristande kunskaper om lagen och hur bedömningarna ska göras.

Läkare och kuratorer står för flertalet av de anmälningar som ändå görs. Sjuksköterskor och undersköterskor, som omfattas av samma regler, anmäler nästan aldrig. Stress, rädsla för hot från föräldrar och bristande förtroende för socialtjänsten är några skäl.

Veronica Svärd, doktorand i socialt arbete vid Göteborgs universitet, menar att alla yrkeskategorier måste involveras. "Annars blir det slumpen som avgör om ett barn som far illa blir upptäckt av sjukvården", uppger hon i ett pressmeddelande.

Hennes studie bygger på enkäter bland 300 läkare, sjuksköterskor, undersköterskor och kuratorer på landets fyra största barnsjukhus, och djupintervjuer med 14 kuratorer på barn- och ungdomssjukhus.