Teknik Nyheter Sverige

Förbjudna kemikalier i svensk mat

En granskning visar att även grönsaker och frukter som odlats i EU-länder innehåller rester av förbjudna ämnen. Arkivbild.
En granskning visar att även grönsaker och frukter som odlats i EU-länder innehåller rester av förbjudna ämnen. Arkivbild.

Farliga bekämpningsmedel förekommer i livsmedel i Sverige, trots att de är förbjudna i hela EU.– Det är ingen risk för hälsan för konsumenter, säger Anneli Widenfalk, toxikolog på Livsmedelsverket.

Verket har i stickprovskontroller hittat rester av bekämpningsmedel, en del av dem hormonstörande, även från europeiska odlingar. Myndigheten har dock inte slagit larm, visar en granskning som gjorts för boken Miljödieten i hop med SR Ekot.

– De flesta låg precis vid eller strax över den nivå som man kan mäta. Därifrån till en eventuell hälsoeffekt är det stora marginaler, säger Anneli Widenfalk.

Hon nämner några undantag – äpplen från Polen och persikor från Italien – som hade något högre nivåer, men fortfarande med tillåtna halter.

– Om man tittar på det man får i sig varje dag hela livet så ger det ändå ingen hälsoeffekt, säger hon.

Totalt rör det sig om 22 ämnen som de senaste fem åren påträffats vid 150 kontroller. På frågan om varför Livsmedelsverket inte larmat blir svaret att en sådan hantering skulle ta resurser från annan verksamhet.

– Frukt och grönt bidrar mycket till exponeringen av bekämpningsmedel, men nyttan överväger riskerna visar studier. Vi vill fokusera på säkra livsmedel och områden där det verkligen finns hälsorisker, bland annat kring kadmium och arsenik, som inte är lika väl testade och svårare att minska halterna av, säger Anneli Widenfalk.

.