Nyheter Sverige

Förbud för toalettutsläpp i Östersjön

Kryssningsfartyg får i framtiden inte släppa ut toalettvatten i Östersjön. Arkivbild.
Kryssningsfartyg får i framtiden inte släppa ut toalettvatten i Östersjön. Arkivbild.

Den internationella sjöfartsorganisationen IMO inför förbud mot utsläpp av toalettavfall från passagerarfartyg i Östersjön, skriver Regeringskansliet i ett pressmeddelande.

För nya fartyg införs förbudet 2019, medan det för andra fartyg börjar gälla från och med 2021.

Syftet är att minska övergödning med utsläpp av fosfor och kväve.

"Utan det svenska engagemanget hade den överenskommelse som nu nåtts inte varit möjlig", skriver infrastrukturminister Anna Johansson i en kommentar.

Arbetet för att få till en uppgörelse om förbudet har ägt rum inom Helsingforskommissionen, EU och IMO, enligt regeringen.

Ett förbud mot utsläpp av avloppsvatten från småbåtar i svenska vatten infördes redan i fjol. De som bryter mot det riskerar böter eller i värsta fall fängelse i upp till två år.