Nyheter Världen

Förbud mot samkönat sex överklagas

Gayrättsaktivister firar utanför Högsta domstolen efter att Indiens högsta juridiska instans på tisdagen gick med på att se över ett beslut från 2013 om att återinföra förbudet mot samkönat sex.
Gayrättsaktivister firar utanför Högsta domstolen efter att Indiens högsta juridiska instans på tisdagen gick med på att se över ett beslut från 2013 om att återinföra förbudet mot samkönat sex.

Högsta domstolen i Indien går med på att granska ett domslut från 2013 om att återinföra förbudet mot samkönat sex. Domstolens tre mest framstående domare ska gå igenom grunderna för beslutet.

– Vi är hoppfulla om att de ledande domarna kommer att inse det grova misstaget i beslutet från 2013, säger Tripti Tandon, advokat för en av flera gayrättighetsgrupper som står bakom överklagan.

Samkönat sex legaliserades 2009 efter ett historiskt domstolsbeslut som slog fast att förbudet, infört av de brittiska kolonialmyndigheterna på 1860-talet, stred mot grundläggande rättigheter.

Men bara fyra år senare återinförde Högsta domstolen förbudet med hänvisning till att lagändringar måste göras av parlamentet och inte av domstolar.

Åtal och domar för samkönat sex är ovanliga i Indien men gayrättsaktivister pekar på att det återinförda förbudet har använts av korrupta poliser för att trakassera homosexuella.