Teknik Nyheter Ekonomi Sverige

Försäljningsstopp på tv-box

TV-boxen avger höga nivåer av utstrålade störningar uppmättes. Dessa låg 13,03 dB över gränsen. Utstrålade störningar kan påverka elektriska apparater som finns i närheten.
TV-boxen avger höga nivåer av utstrålade störningar uppmättes. Dessa låg 13,03 dB över gränsen. Utstrålade störningar kan påverka elektriska apparater som finns i närheten.

Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud av en tv-box av varumärket Dream Multimedia. Stoppet rör modell DM 500-C, och orsaken är att boxen avger höga nivåer av utstrålade störningar, som enligt verket ska ha legat på 13,03 dB över gränsen.

Störningarna kan påverka andra elektriska apparater som finns i närheten.

Boxen ska också sakna en EU-försäkran, uppger Elsäkerhetsverket i ett pressmeddelande.